Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Akademik kurul kararları
     
 
Konu :  BİLİMSEL HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI’NIN UYGULAMA ESASLARI
Toplantı Tarihi :  18.05.2004
Toplantı Sayısı :  2/6
Karar :

 1-Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:
i. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
ii. Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
iii. Lisans ve yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,
iv.Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.
2- Bilimsel Hazırlık Programı’na Madde 2-b’de belirtilen yüksek lisans ve doktora programına başvurma esaslarına göre öğrenci kabul edilir.
3- Bilimsel Hazırlık Programı’nda alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı’ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
4- Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci, daha önce aldığı dersler dikkate alınarak, ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı dersleri alır. Öğrenci derslerin % 80’ine devam etmek zorundadır. Bilimsel Hazırlık Programı kapsamındaki derslerin başarı durumu, derslerin alındığı programın bağlı olduğu yönetmeliğe göre değerlendirilir. Bilimsel Hazırlık Program öğrencileri ile ilgili işlemler, danışmanları belirleninceye kadar Anabilim Dalı Başkanı tarafından yürütülür. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına alınır.
5- Bilimsel Hazırlık Programı’nda geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelik’te belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS