Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Akademik kurul kararları
     
 
Konu :  DERSLERİN FAAL OLMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Toplantı Tarihi :  15.02.2005
Toplantı Sayısı :  1/4
Karar :

 Anabilim Dallarınca açılacak olan lisansüstü derslerde, bir dersin açılabilmesi için, o derse en az iki öğrencinin kayıt yaptırması şartının aranması hususu görüşüldü. Yapılan görüşmelerden sonra, 2004-2005 Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren yüksek lisans veya doktoraya ait bir dersin açılabilmesi için, o derse en az iki öğrencinin kayıt yaptırması şartının gerektiğine oy çokluğu ile (-5 +20) karar verilmiştir.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS