Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Akademik kurul kararları
     
 
Konu :  DOKTORA TEZ SAVUNMASI İÇİN YAYIN ŞARTI
Toplantı Tarihi :  10.02.2006
Toplantı Sayısı :  1/5
Karar :

 Enstitümüz Doktora öğrencilerinin Doktora Tez Savunmasına girebilmesi için gerekli şartların belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşmelerde adayın Doktora Tez Savunması’na girebilmesi için; en az bir hakemli dergide yayını olmasına, bu şart alt sınır kabul edilerek, her anabilim dalı için gerekli olan şartın o anabilim dalı akademik kurulu kararıyla belirlenmesine, ve 11.02.2007 tarihinden itibaren mezun olacak doktora öğrencilerine uygulanmasına, oy birliği ile, Karar verildi.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS