Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Tüm dersler (Su Ürünleri)
     
  ZSÜ701 - Akuatik Toksikoloji  
  ZSÜ702 - Balık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği  
  ZSÜ703 - Balık Bulucuları ve Elektroşokerler  
  ZSÜ704 - Balık Fizyolojisi  
  ZSÜ705 - Balık Genetiği ve Islahı  
  ZSÜ706 - Balık Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Teknikleri  
  ZSÜ707 - Balık Histolojisi  
  ZSÜ708 - Balık Üretim Sistemleri  
  ZSÜ709 - Balık Yemi Formulasyonu ve Hazırlanması  
  ZSÜ710 - Balık Yetiştiriciliğinde Kuluçka Teknikleri  
  ZSÜ711 - Balık Yetiştiriciliğinde Nakil Sistemleri  
  ZSÜ712 - Deniz Bilimleri ve Denizlerde Suni Üretim Esasları  
  ZSÜ713 - Denizlerde ve İç Sularda Stok Tahmin Metotları  
  ZSÜ714 - İleri Balık Besleme  
  ZSÜ715 - Kafes Balıkçılığının Temel Prensipleri  
  ZSÜ716 - Kirliliğin Akuatik Ekosistemlere Etkileri  
  ZSÜ717 - Kültür Balıkçılığında Canlı Yem Üretim Esasları  
  ZSÜ717 - Kültür Balıkçılığında Canlı Yem Üretim Esasları  
  ZSÜ718 - Kültür Balıkçılığında Mekanizasyon  
  ZSÜ719 - Kültür Balıkçılığının Temel Prensipleri  
  ZSÜ720 - Limnoloji ve Patamoloji  
  ZSÜ721 - Su Kültüründe Yönetim ve Organizasyon  
  ZSÜ722 - Su Ürünleri İşlemesinde Gelişmiş Teknolojiler  
  ZSÜ723 - Su Ürünleri Kültürtüründe İleri Metotları  
  ZSÜ724 - Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Yönetimi  
  ZSÜ725 - Su Ürünlerinde Entegre Yetiştiricilik Sistemleri  
  ZSÜ726 - Su Ürünlerinde Kalite Standardları ve Kalite Kontrol Analiz Yöntemleri  
  ZSÜ727 - Su Ürünlerinde Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji  
  ZSÜ728 - Yosun Endüstrisi  
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS