Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Tüm dersler (Tarım Ekonomisi)
     
  ZTE701 - Arazi Ekonomisi Prensipleri  
  ZTE702 - Ekonometrik Metotlar  
  ZTE703 - Ekonomistler İçin Matematik  
  ZTE704 - Gıda Sanayi İşletmelerinin Analizi  
  ZTE705 - Kırsal Kalkınma  
  ZTE706 - Örnekleme ve Veri Toplama Yöntemleri  
  ZTE707 - Pazarlama İlkeleri  
  ZTE708 - Proje Hazırlama ve Değerlendirme Yöntemleri  
  ZTE709 - Tarım İşletmelerinde Ekonomik Analizler  
  ZTE710 - Tarım İşletmelerinde Finansman Yönetimi  
  ZTE711 - Tarım İşletmelerinde Planlama Yöntemleri  
  ZTE712 - Tarım Politikası Analizleri  
  ZTE713 - Tarım Ürünlerinde Maliyet Hesaplama  
  ZTE714 - Tarımda Bilirkişilik  
  ZTE715 - Tarımda Risk ve Yönetimi  
  ZTE716 - Tarımsal Örgütlenme ve Kooperatifçilik  
  ZTE717 - Tarımsal Ürünlerin Pazarlanması  
  ZTE718 - Tarımsal Yayım ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  
  ZTE719 - Tarımsal Yayım ve Eğitimde Program Planlama  
  ZTE720 - Türkiye-AB İlişkilerinin Analizi  
  ZTE801 - Uygulamalı Talep Analizleri  
  ZTE802 - Uygulamalı Üretim Ekonomisi  
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS