Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Tüm dersler (Zootekni )
     
   - Bilgisayar Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Metotlar  
   - Türkiye’de Göçer Arıcılık ve Saha Uygulamaları  
  ZZ701 - Ana Arı Yetiştiriciliği ve Arı Islahı  
  ZZ702 - Araştırma ve Deneme Planlarında İleri Yöntemler  
  ZZ703 - Arı Sağlığı  
  ZZ704 - Arıcılık Ürünleri  
  ZZ705 - Arıcılıkta Mekanizasyon  
  ZZ706 - Arıcılıkta Verimliliği Artırmaya Yönelik Uygulamalar  
  ZZ707 - Bal Arılarının Beslenme Prensipleri  
  ZZ708 - Beslenme Sağlık İlişkileri  
  ZZ709 - Bilgisayar Destekli İstatistiksel Yöntemler  
  ZZ710 - Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama Teknikleri  
  ZZ711 - Buzağı Yetiştirme Teknikleri  
  ZZ712 - Çiftlik Hayvanları Ekolojisi  
  ZZ713 - Çiftlik Hayvanlarında Laktasyon Fizyolojisi  
  ZZ714 - Çiftlik Hayvanlarının Islahında Fenotipik Değerlendirme Metotları  
  ZZ715 - Çok Değişkenli İstatistik Metotlar  
  ZZ715 - Çok Değişkenli İstatistik Metotlar  
  ZZ716 - Dokuma Elyafı  
  ZZ717 - Endokrinoloji  
  ZZ718 - Et Hayvanlarının Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi  
  ZZ719 - Et Sığırlarının Islahı  
  ZZ719 - Et Sığırlarının Islahı  
  ZZ720 - Hayvan Beslemede Biyoteknoloji  
  ZZ721 - Hayvancılıkta Biyoteknolojinin Kullanımı  
  ZZ722 - Hayvansal Üretimde İleri Teknikler  
  ZZ723 - Hayvansal Üretimde İstatistik Metotlar  
  ZZ724 - İleri İstatistik  
  ZZ725 - İstatistik Analiz  
  ZZ726 - Kaba Yem Teknolojisi  
  ZZ727 - Kanatlı Hayvanların Beslenmesi  
  ZZ728 - Karkas Değerlendirme Metotları  
  ZZ728 - Karkas Değerlendirme Metotları  
  ZZ729 - Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinde Et Üretimi İçin Islah Yöntemleri  
  ZZ730 - Koyun ve Keçilerde Davranış Özellikleri  
  ZZ731 - Koyunlarda Döl Verimi ve Temel Dölerme Özellikleri  
  ZZ732 - Koyunlarda Suni Tohumlama ve Embriyo Nakli  
  ZZ733 - Kuzu Büyütme Teknikleri  
  ZZ734 - Küçükbaş Hayvanlarda Besleme Üreme İlişkileri.  
  ZZ735 - Kürk Hayvanlarının Beslenme Prensipleri  
  ZZ736 - Kürklü Derilerin İşlenme Tekniği  
  ZZ737 - Organik Hayvansal Üretim İlke Yöntemleri  
  ZZ738 - Parametresiz İstatistik Metotlar  
  ZZ739 - Populasyon Genetiği  
  ZZ740 - Ruminantların Beslenmesi  
  ZZ741 - Sığır Besisi İlkeleri  
  ZZ742 - Silaj ve Silolama Tekniği  
  ZZ743 - Süt Koyunu ve Keçisi Islahında İleri Teknikler  
  ZZ744 - Süt Sığırcılığında İleri Yetiştirme Teknikleri  
  ZZ745 - Süt Sığırlarının Islahı  
  ZZ746 - Tarım Bilimlerinde Bilimsel Yayın Hazırlama Esasları  
  ZZ747 - Uygulamalı Regresyon Analizi  
  ZZ748 - Yem Hammaddeleri ve Karma Yem Formulasyonu  
  ZZ749 - Rumen Mikrobiyolojisi  
  ZZ750 - Arı Çevre İlişkileri  
  ZZ752 - Örnekleme Teorisi ve Uygulaması  
  ZZ753 - Çiftlik Hayvan Beslenmesinde Enzimler  
  ZZ754 - Çiftlik Hayvanlarında Beslenmeye Bağlı  
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS