Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Tüm dersler (Ortaöğretim Fen ve Matematik)
     
   - Etkili Öğrenme, Öğretme Stratejileri  
   - Konvek Fonksiyonlara Giriş II  
  OFB701 - Bilgisayar Destekli Fen Öğretimi  
  OFB702 - Bitki Doku Kültürleri  
  OFB703 - Biyoloji Eğitiminde Laboratuar Düzenlemesi ve Deney Hazırlama Teknikleri  
  OFB704 - Biyoloji Eğitiminde Temel Kavramların Öğretimi-l  
  OFB705 - Biyoloji Eğitiminde Temel Kavramların Öğretimi-ll  
  OFB706 - Etkili Fen Öğretim Metotları  
  OFB707 - Etkili Öğretmenlik ve Sınıf Ortamı Yönetimi  
  OFB708 - Hormonlar ve Büyüme Regülatörleri  
  OFB709 - Likenoloji-I  
  OFB710 - Likenoloji-II  
  OFB711 - Mikoloji  
  OFB712 - Mikrobiyoloji Laboratuar Teknikleri  
  OFB713 - Mikrofungusların Biyokimyasal İnceleme Teknikleri  
  OFB714 - Soru Sorma Teknikleri  
  OFB715 - Fen Eğitiminde Laboratuar Güvenliği  
  OFE701 - Analojilerle Fizik Öğretimi  
  OFE702 - Kristalografi Öğretimi  
  OFE703 - Optik Ölçme Yöntemleri  
  OFE704 - Tensörler ve Fizikte Bazı Tensörel Büyüklükler  
  OFK701 - Bilim, Teknoloji ve Toplum  
  OFK702 - Bireyi Tanıma Teknikleri  
  OFK703 - Biyolojik Membranların 37ları ve Fonksiyonları  
  OFK704 - Fen Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntemleri  
  OFK705 - Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri  
  OFK706 - Fitokimyasal Analiz  
  OFK707 - Flavonoidler I  
  OFK708 - İleri Yüzey Kimyası  
  OFK709 - Kimya Öğretiminde Kavramsal ve Matematiksel Problem Çözme Metotları  
  OFK710 - Lipidlerin Peroksitlenmesi ve Doğal Antioksidantlar  
  OFK711 - Lipit Peroksidasyonu  
  OFK712 - Model İle Kimya Öğretimi  
  OFK713 - Moleküler Düzenlenmeler  
  OFK714 - Serbest Radikaller ve Oksidatif Stres  
  OFK715 - Stereokimya  
  OFK716 - Yüzey Kimyası  
  OFK717 - Doğal Ürünler Kimyası  
  OFM701 - Araştırma Süreç ve Teknikleri I  
  OFM702 - Araştırma Süreç ve Teknikleri II  
  OFM703 - Eliptik ve Modüler Fonksiyonlar Teorisi I  
  OFM704 - Eliptik ve Modüler Fonksiyonlar Teorisi II  
  OFM705 - Yüksek Fonksiyonlar Teorisi I  
  OFM706 - Yüksek Fonksiyonlar Teorisi II  
  OFM707 - Yüzeyler ve Dönüşümler I  
  OFM708 - Yüzeyler ve Dönüşümler II  
  OFM709 - Grup Teorisi I  
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS