Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Tüm dersler (Fizik)
     
   - Mikroelektronik Fabrikasyon Bilimi ve Mühendisliği  
  FF601 - Genel Saçılma Teorisi  
  FF701 - Bileşik Yarıiletkenler Fiziği ve Teknolojisi  
  FF702 - Bilim Tarihi-I  
  FF703 - Bilim Tarihi-II  
  FF704 - Boyut Analizi  
  FF705 - Dalgaboyu Ayırımlı X-Işını Flöresans Spektrometriye  
  FF706 - Fizikte Kullanılan Özel Fonksiyonlar  
  FF707 - Fizikte Özel Konular  
  FF708 - III-V Yarıiletkenlerde Nokta Kusurlar  
  FF709 - İkili ve Üçlü Yarıiletken Kristallerin Büyütme Teknikleri ve Elektronik Özellikleri  
  FF710 - İkili ve  Üçlü Bileşiklerin Optik Özellikleri  
  FF711 - İleri 12 I  
  FF712 - İleri Atom ve Molekül Fiziği II  
  FF713 - İleri Kuantum Fiziği-I  
  FF714 - İleri Kuantum Mekaniği II  
  FF715 - İnce Film Teknikleri ve Laboratuar Uygulamaları I  
  FF716 - Katıhal Elektroniği  
  FF717 - Katıhal Teorisi  
  FF718 - Katıların Optik Özellikleri ve İnceleme Teknikleri  
  FF719 - Lazer Teorisi ve Uygulamaları  
  FF720 - Metal-Oksit Yarıiletken 37ların Teorisi-I  
  FF721 - Metal-Oksit Yarıiletken Yapıların Teorisi II  
  FF722 - Mikrosoft Visual-Basic 6.0 ile Fiziksel Ölçüm Sistemlerinin Otomasyonu  
  FF723 - Modern Fizik ve Bilim Felsefesi  
  FF724 - Monte Carlo Tekniği ve Uygulamaları  
  FF725 - Radyasyon Ortamlarında Yarıiletkenler  
  FF726 - Spektroskopide Temel Kavramlar  
  FF727 - Tabakalı Yarıiletkenlerde Soğurma Kenarı Analizleri  
  FF728 - X-Işını Flöresans Analizi  
  FF729 - X-Işını Spektroskopisi-I  
  FF730 - X-Işını Spektroskopisi-II  
  FF731 - XRS'de Matris Etkiler  
  FF732 - Yarıiletken Aygıtlar  
  FF733 - Yarıiletken Teknolojisinde Uygulamalı Proses ve Karakterizasyon-I  
  FF734 - Yarıiletken Teknolojisinde Uygulamalı Proses ve Karakterizasyon-II  
  FF735 - Yarıiletkenlerde Metastable Kusurlar  
  FF736  - Nanofizik ve Nanoteknoloji  
  FF737 - Işımanın Kuantum Teorisi  
  FF738  - Radyasyon Sayaçları ve Ölçüm Teknikleri  
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS