Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Tüm dersler (Kimya)
     
   - Kozmetik Kimyası  
  FK601 - Bazi Biyomakromoleküllerin İzolasyon, Saflaştirma Ve Karakterizasyonu Teknikleri  
  FK602 - Biyokimya Laboratuvar Teknikleri  
  FK603 - Dna Klonlama Teknikleri  
  FK604 - Enzim Kinetiği  
  FK605 - Kromatografi  
  FK606 - Metabolizma  
  FK607 - Moleküler Dna Tekniklerinin Uygulamalari  
  FK608 - Organik Kimyada Mekanizma ve Sentez  
  FK701 - Adsorbsiyon İzotermleri Ve Uygulamasi  
  FK702 - Elektroanalitik Kimya Teknikleri  
  FK703 - Elektrokimyada Temel Prensipler  
  FK704 - Elektrokimyasal Hücrelerde Temel Olaylar  
  FK705 - Elektroorganik Kimya  
  FK706 - Faz Sistemlerinin Fizikokimyasi  
  FK707 - Fiziksel Organik Kimya I  
  FK708 - Fiziksel Organik Kimya II  
  FK709 - Floresans Spektroskopisinin Prensipleri  
  FK710 - Fonksiyonel Grup Koruma  
  FK711 - Fotofizik Ve Fotokimyanin Temel Prensipleri  
  FK712 - Gerilimli Organik Bileşikler  
  FK713 - Heteroaromatik Bileşikler I  
  FK714 - Heteroaromatik Bileşikler II  
  FK715 - İleri Nükleer Manyetik Rezonans I  
  FK716 - İleri Nükleer Manyetik Rezonans II  
  FK717 - İstatistiksel 45  
  FK718 - Kolloid Kimyasi  
  FK719 - Kuantum Kimyasi  
  FK720 - Moleküler Spektroskopi  
  FK721 - Moleküllerın Elektrık Ve Manyetık Özellıklerı  
  FK722 - Orbital Simetri Korunumu  
  FK723 - Organik Kimyada Redüksiyon Ve Oksidasyon  
  FK724 - Organik Sentez Dizayni  
  FK725 - Organometalik Kimya  
  FK726 - Polar Düzenlenmeler  
  FK727 - Reaktif Ara Ürünler I  
  FK728 - Reaktif Ara Ürünler II  
  FK729 - Sinir Orbital Teorisi Ve Organik Kimyaya Uygulanmasi  
  FK730 - Spektroelektrokimya  
  FK731 - Termal Analiz  
  FK732 - Uv-Gör. Spektroskopi Ve Uygulamalari  
  FK733 - Protein Yapı Analizi  
  FK736  - Biyolojik Membranlarda Transport Sistemleri  
  FK801 - Gen Ekspresyon Analizi  
  FK802 - Karbohidrat Metabolizmasi  
  FK803 - Lipid Metabolizmasi Ve Membran Biyokimyasi  
  FK804 - Nükleotid Ve Nükleik Asit Metabolizmasi  
  FK805 - Protein Ve Amino Asit Metabolizmasi  
  FK806 - Protein-Nükleik Asit Etkileşmesi  
  FK807 - Vitamin Ve Hormonlarin Biyokimyasal Etki Mekanizmalari  
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS