A R A Ş T I R M A   G Ö R E V L İ S İ  K A D R O S U N A   M Ü R A C A A T   Y A Z I L I M I

Yeni Müracaat 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Başvuru Dilekçesi
 • ALES Belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dil belgesi)
 • Lisans Belgesi ve Transkript
 • Nüfus Cüzdan Örneği
 • iki adet fotoğraf
 • Askerlik Terhis, tehir veya tecil belgesi (Bakaya durumunda olmamak)
 • Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi

  Not: Lisans Belgesi, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya onaylı suretleri olması gerekir.
  Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Fen Bilimleri Enstitüsü web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Onayı yapılmış olan mevcut müracaatlarda görülen ortalamalar, ilgili mevzuataki (ALES %60 + ÜDS %40) ön eleme kriterlerine göre hesaplanmıştır.

  Mevcut müracaatları görmek için tıklayınız...