Regional universities
Academy club
Preparatory class
Alumni
AtaNesa object resources
Computer related lessons
 
 Online resources
    Online information system
    Application for graduate education
    Application for assistantship
    Ek ders ücret programı
    Search for abstract of thesis
    Lesson comparison
    Forms and petitions
    Request and suggestion form
    Course evaluation survey
 
 Quick access
    Universities in Turkey
    Government institution
    Online databases
    Other links
 
 Courses
    All courses
    Current courses
 
 Thesis
    Guide for thesis preparation
    Guide for abstract preparation
    Guide for thesis proposal
 
 Committee
    Member of board of directors
    Member of academic committee
    Decrees of board of directors
    Decrees of academic committee
 
 Regulations
    Master and PhD
    Master without thesis
 

 

     
  Course evaluation survey
     

Bu anket formu Fen Bilimleri Enstitüsünde (FBE) yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora programlarında görülen sorunların tespiti ve eğitim kalitesinin iyileştirme çabalarına kaynak oluşturması amacıyla hazırlanmıştır. Burada güdülen temel amaç  FBE kayıtlı öğrencilerin daha iyi eğitim almasını sağlamaktır. Hazırlanan bu anket çalışmasının başarısı, form kapsamında sorulan soruların objektif olarak cevaplandırılmasına bağlıdır. Bu noktada öğrenci arkadaşların gösterecekleri titizliği ve katılımları için özellikle teşekkür ederiz.

NOT : Anket bilgileri gizli tutulacaktır.

(All fiels are required.)
 
Anabilim Dalı Bilim Dalı
   
Program türü Cinsiyet

Dersin kodu ve adı Öğretim üyesinin ünvanı, adı ve soyadı
Dönem başında ders hakkındaki düşünceniz neydi?
Olumlu Olumsuz Fikrim yok

Dönem başında öğretim üyesi hakkındaki düşünceniz neydi?
Olumlu Olumsuz Fikrim yok

Bu dersteki devam durumunuz nedir?
%75 ve üstü %30-75 %30 ve altı

Aşağıdaki ifadelere ilişkin görüşünüzü işaretleyiniz.
Kutulardaki rakamların anlamları:
5: Tamamen katılıyorum 4: Katılıyorum 3: Çekimserim 2: Katılmıyorum 1: Hiç katılmıyorum

   
1. Dönem başında ders kapsamı ve dersin amaçları verildi.
2. Sınavlardaki sorular dersin içeriğine ve önemli konulara yönelikti
3. Öğretim üyesinin sınavları değerlendirme sistemi yansız ve nesneldi.
4. Konuların öğrenilmesi için yararlı ödevler verildi.
5. Sınıf içinde verilen örnekler ve uygulamalar yeterliydi.
6. Bu ders sayesinde, bu alanda daha çok bilgilendim ve beceri sağladım.
7. Bu ders konuya olan ilgimi artırdı.
8. Her ders sonunda, o gün işlenen konular özetlendi ve tartışma yapıldı.
9. Öğretim üyesi, ders araçlarını yerinde ve etkin kullandı.
10. Dönem boyunca ders kapsamları eksiksiz olarak izlendi.
11. Öğretim üyesi ile öğrenci arasında olumlu bir etkileşim vardı.
12. Sınıftaki atmosfer rahatlatıcı ve arkadaşçaydı.
13.Öğretim üyesi her hafta belirlenen saatte dersini yaptı.
14. Öğretim üyesi derse hazırlıklı geliyordu.
15. Öğretim üyesinin dersle ilgili sorulara cevap verme etkinliği yeterliydi.
16. Öğretim üyesi derse katılımı özendiriyordu.
17. Derste farklı düşünce ve yorumlara yer veriliyordu.
18. Dersin süresi etkin kullanılıyordu.
19. Ders güncel konularla destekleniyordu.
(Lisans programını ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'nde bitiren öğrenciler için)
20. Lisans programında aldığınız herhangi bir dersin içeriği ile FBE'deki bu dersin içeriği arasında benzerlik var mı, varsa adını ve benzerliklerini yazınız
21. Belirtmek istediğiniz diğer konular:


     
Home | Administration | History | Departments | Research assistants | Academic calendar | FAQ