Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

     
  Ders değerlendirme anketi
     

Bu anket formu Fen Bilimleri Enstitüsünde (FBE) yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora programlarında görülen sorunların tespiti ve eğitim kalitesinin iyileştirme çabalarına kaynak oluşturması amacıyla hazırlanmıştır. Burada güdülen temel amaç  FBE kayıtlı öğrencilerin daha iyi eğitim almasını sağlamaktır. Hazırlanan bu anket çalışmasının başarısı, form kapsamında sorulan soruların objektif olarak cevaplandırılmasına bağlıdır. Bu noktada öğrenci arkadaşların gösterecekleri titizliği ve katılımları için özellikle teşekkür ederiz.

NOT : Anket bilgileri gizli tutulacaktır.

(Tüm alanların doldurulması zorunludur.)
 
Anabilim Dalı Bilim Dalı
   
Program türü Cinsiyet

Dersin kodu ve adı Öğretim üyesinin ünvanı, adı ve soyadı
Dönem başında ders hakkındaki düşünceniz neydi?
Olumlu Olumsuz Fikrim yok

Dönem başında öğretim üyesi hakkındaki düşünceniz neydi?
Olumlu Olumsuz Fikrim yok

Bu dersteki devam durumunuz nedir?
%75 ve üstü %30-75 %30 ve altı

Aşağıdaki ifadelere ilişkin görüşünüzü işaretleyiniz.
Kutulardaki rakamların anlamları:
5: Tamamen katılıyorum 4: Katılıyorum 3: Çekimserim 2: Katılmıyorum 1: Hiç katılmıyorum

   
1. Dönem başında ders kapsamı ve dersin amaçları verildi.
2. Sınavlardaki sorular dersin içeriğine ve önemli konulara yönelikti
3. Öğretim üyesinin sınavları değerlendirme sistemi yansız ve nesneldi.
4. Konuların öğrenilmesi için yararlı ödevler verildi.
5. Sınıf içinde verilen örnekler ve uygulamalar yeterliydi.
6. Bu ders sayesinde, bu alanda daha çok bilgilendim ve beceri sağladım.
7. Bu ders konuya olan ilgimi artırdı.
8. Her ders sonunda, o gün işlenen konular özetlendi ve tartışma yapıldı.
9. Öğretim üyesi, ders araçlarını yerinde ve etkin kullandı.
10. Dönem boyunca ders kapsamları eksiksiz olarak izlendi.
11. Öğretim üyesi ile öğrenci arasında olumlu bir etkileşim vardı.
12. Sınıftaki atmosfer rahatlatıcı ve arkadaşçaydı.
13.Öğretim üyesi her hafta belirlenen saatte dersini yaptı.
14. Öğretim üyesi derse hazırlıklı geliyordu.
15. Öğretim üyesinin dersle ilgili sorulara cevap verme etkinliği yeterliydi.
16. Öğretim üyesi derse katılımı özendiriyordu.
17. Derste farklı düşünce ve yorumlara yer veriliyordu.
18. Dersin süresi etkin kullanılıyordu.
19. Ders güncel konularla destekleniyordu.
(Lisans programını ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'nde bitiren öğrenciler için)
20. Lisans programında aldığınız herhangi bir dersin içeriği ile FBE'deki bu dersin içeriği arasında benzerlik var mı, varsa adını ve benzerliklerini yazınız
21. Belirtmek istediğiniz diğer konular:


     
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS