Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Akademik kurul kararları
     
 

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA İLİŞKİN ESASLAR

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM
DAYANAK VE KAPSAM

Madde 1)
a) Bu esaslar 22 Şubat 1997 gün ve 22919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11/a mad...devamı »

 
     
 

 BİLİMSEL HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI’NIN UYGULAMA ESASLARI

 
 

1-Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:
i. Lisans derecesini baş...devamı »

 
     
 

 DERSLERİN FAAL OLMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

 
 

Anabilim Dallarınca açılacak olan lisansüstü derslerde, bir dersin açılabilmesi için, o derse en az iki öğrencinin kayıt yaptırması şartının aranması hususu görüşüldü. Yapılan görüşmelerden sonra, 200...devamı »

 
     
 

 DOKTORA TEZ SAVUNMASI İÇİN YAYIN ŞARTI

 
 

Enstitümüz Doktora öğrencilerinin Doktora Tez Savunmasına girebilmesi için gerekli şartların belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşmelerde adayın Doktora Tez Savunması’na girebilmesi için; en az...devamı »

 
     
   
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS