Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
 Tarihçe
     
   Kuruluş ve gelişme  
 

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 17760 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Enstitünün amacı; Atatürk Üniversitesinde Fen. Mühendislik. Ziraat ve Fen Eğitimi bilimlerine dayalı yüksek lisans ve doktora öğretimini. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütmektir. Fen Bilimleri Enstitüsün bünyesinde bugün için 21 anabilim dalında 294 Doktora. 249 Yüksek Lisans. 376 Tezsiz Yüksek Lisans ve 478 İngilizce Hazırlık sınıfı öğrencisi mevcuttur.

 
   Bugüne kadar görev almış müdürler  
 
Prof. Dr. Koray Sönmez 1982-1985
 
 
Prof. Dr. Feridun Hakören 1985-1987
 
 
Prof. Dr. Metin Balcı 1987-1996
 
 
Prof. Dr. Yahya Kemal Yoğurtçu 1996-2000
 
 
Prof. Dr. Ümit Demir 2000-2003
 
 
Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul 2003-
 
   
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS