Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Lisansüstü eğitim
 

‹‹ Geri

 
   Amaç ve Kapsam  
 

MADDE 1- a) Bu yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve bunun 2880 sayılı kanunla değiştirilen hükümlerine, Yükseköğretim Kurulu ile Üniversitelerarası Kurul tarafından yayınlanan ilke ve yönetmeliklere bağlı olarak, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde lisans üstü eğitimi düzenler.
b) Lisansüstü eğitim, lisans öğretimine dayalı, yüksek lisans ve doktora öğretimi ve bunların gerektirdiği bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşur.
c)(Ek:RG-25/10/1997-23151) Bu yönetmelikte Atatürk Üniversitesi "Üniversite", Fen Bilimleri Enstitüsü "Enstitü" olarak kısaltılmıştır.
d)(Ek:RG-25/10/1997-23151) Lisansüstü öğretimde süreler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılında güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıl vardır. Bir yarıyıl, takip eden yarıyıldan bir önceki gün sona erer.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS