Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Lisansüstü eğitim
 

‹‹ Geri

 
   Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü  
 

MADDE 25- (Değişik:RG-25/10/1997-23151)
Diğer üniversitelerin fen bilimleri enstitülerinden veya ileri teknoloji enstitüsünden Enstitümüze yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, kayıtlı bulundukları enstitülere en az 1 yarıyıl devam etmiş, derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Bu şartları yerine getiren öğrencilerin öğrenimlerine devam etmek istedikleri anabilim dalının ve çalışmayı yürütecek yöneticinin muvafakatı alınarak yatay geçiş işlemi Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla yapılabilir. Ancak tez aşamasına gelmiş lisansüstü öğrencilerin yatay geçişleri yapılamaz. İlgili anabilim dalı, yatay geçiş yapan öğrenci derslerini tamamlamış olsa bile anabilim dalının lisansüstü programına uyum sağlayabilmesi için bu programdan ders almasını isteyebilir.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS