Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Yönetim kurulu kararları
     
 
Konu :  LİSANSÜSTÜ DERSLER
Toplantı Tarihi :  28.04.2005
Toplantı Sayısı :  120
Karar :

  Enstitümüze ait lisansüstü derslerin nasıl talep edileceği ve Enstitü Kurulu’nca açılması kabul edilen derslerin ne şekilde işleneceği hususları görüşüldü.Yapılan görüşmelerden sonra, bu hususta Enstitümüze bağlı bulunan Fakülte Dekanlıkları ve Anabilim Dalı Başkanlıkları ile yapılan toplantıların sonuçlarına göre, belirlenen kriterlerdeki tereddütlerin giderilmesi için, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına;
1. Lisansüstü dersler zorunlu ve seçmeli, yüksek lisans, doktora ve her ikisi şeklinde gruplanmalıdır. Zorunlu ders belirlenmesi durumunda şu kriterler göz önüne alınmalıdır: Zorunlu dersler temel dersler olup daha çok yüksek lisans öğrencilerine yöneliktir. Zorunlu dersler öğrencinin alması gereken toplam kredinin yarısını geçmemelidir (Yüksek Lisans öğrencileri için en fazla 3 ders). Zorunlu ders/ler anabilim dalları için olabildiği gibi her bilim dalı için de olabilir. Anabilim dalları için zorunlu ders konulması durumunda dersin müfredatına Anabilim Dalı Akademik Kurulu, Bilim Dalı/Dalları için zorunlu ders konulması durumunda dersin/derslerin müfredatına ilgili Bilim Dalı Akademik Kurulu ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu karar verir. Zorunlu dersler bir öğretim üyesinin dersi değildir. İlgili bilim dalı öğretim üyelerinden biri veya bir kaçı tarafından verilir. Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı sınırlaması yoktur.
2. Lisansüstü ders açılabilmesi için dersin konusu ilgili öğretim üyesinin tez, makale, kitap, bilimsel yayın v.b. gibi mesleki tecrübesi göz önünde tutulmalıdır.
3. Prof.Dr. ve Doç.Dr.olan öğretim üyelerinin Enstitü bünyesindeki toplam ders sayısı en fazla 4, Yrd.Doç.Dr. olan öğretim üyeleri içinde en fazla 2’dir. Bu derslerden, bir yarıyıl için Prof. Dr. ve Doç. Dr. öğretim üyeleri en fazla 2, Yrd. Doç. Dr. öğretim üyeleri de en fazla 1 ders açabilirler.
4. Yrd. Doç. Dr. olan öğretim üyeleri için, askerlik v.b. akademik dışı görevlendirmeler hariç doktorasını bitirdikten sonra yöneticilik görevi alabilmesi ve ders açabilmesi için en az 1 yıl süre geçmelidir. Yüksek lisans tez çalışmasını bitirmeyen Yrd. Doç. Dr. öğretim üyelerine yöneticilik verilmez.
5. Lisansüstü dersler lisansüstü derslik, dershane veya laboratuarlarda yapılmalıdır. Odalarda derslerin yapılmamasına, oy birliği ile karar verildi.

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS