Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
 Duyurular
     
   Tez izleme raporları, Ders kaydı ve ders açılma ilkeleri ile ilgili Enstitü Kurul Kararları  
  Tez izleme raporları, Ders kaydı ve ders açılma ilkeleri ile ilgili Enstitü Kurul Kararları için tıklayınız.  
     
   Ek Ders Ücret Formu (Excell) Yeni  
 
 • Ek Ders Ücret Formunu, Haftalık Ders Yükü Formu ve Sınav Ücret Formlarının bir arada bulunduğu excell dosyasını buradan indirbilirsiniz.
 •  
       
     Tez Veri Formu Teslim Edilirken Dikkat Edilecek Hususlar  
    Tezlerin hazırlanmasında ve tesliminde dikkat edilecek hususlar (tezli lisanüstü öğrenciler için) ekte belirtilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu Tarafından Tez Veri Formu ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. 1 Ocak 2006 tarihinden sonra tezlerini teslim edenlerin bu kurallara uyması gerekmektedir. Görmek için tıklayınız.  
       
     Bilim Eğitim ve Etik Dersi  
    Bilim, Etik ve Eğitim dersi ile ilgili sunu ve ders notlarını web arabiriminden indirebilirsiniz.  
       
     2009-2010 Güz Yarıyılı Dersleri  
    2009-2010 Güz Yarıyılı Derslerini görmek için tıklayınız  
       
     Lisansüstü Eğitimde Kayıt Silinme Sebepleri  
    Lisansüstü Eğitimde ilişik kesme (Kayıt silme) nedenleri ile ilgili açıklamaların bulunduğu dökümanı buradan indirebilirsiniz  
       
      Lisansüstü Yönetmelik  
    Lisansüstü Yönetmelik için tıklayınız  
       
     Lisansüstü Eğitim Yol Haritası  
    Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminin farklı aşamalarında yapılması gereken işlemler ve yerine getirilmesi gereken sorumluluklarla ilgili açıklamaların bulunduğu dökümanı buradan indirebilirsiniz  
       
     2009-2010 Bahar Yarıyılı Seminer Programı  
    2009-2010 Bahar Yarıyılı Seminer Programı için tıklayınız...  
       
     Ağaç Dikme Etkinliği  
    Fen Bilimleri Enstitüsü ve Akademi Kulübü ile Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından, 18 Mayıs Salı günü, Ziraat Fakültesi Dekanlığı arkası, Alabalık Tesisleri yanında ağaç dikme etkinliği gerçekleştirilmiştir. Resimleri görmek için tıklayınız  
       
     Yabancı Dil Hazırlık Sınıfıında Başarısız Olan Öğrenciler  
    AŞAĞIDAKİ LİSTEDE 2009-2010 ÖĞRETİM YILINDA YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK GEREĞİ (28 Haziran 2009 RG-27272)

  İlave bir veya iki yarıyıl daha Yabancı Dil Hazırlık sınıfına devam ederek ya da bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen Lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

  Yabancı Dil Hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olmasalar bile, lisansüstü programa devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.

  Bu Durumda olan öğrencilerin ilave Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı istedikleri veya kazandıkları Lisansüstü Programa devam etme isteklerini belirten bir dilekçe ile en geç 11 Ağustos 2010 tarihine kadar Enstitümüze müracaat etmeleri gereklidir.

  Final sonuçlarını görmek için tıklayınız
   
       
      2010-2011 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları  
    2010-2011 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Şartları için lütfen tıklayınız  
       
      2010-2011 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Başvuru Sonuçları  
    2010-2011 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Başvuru Sonuçları için tıklayınız...  
       
     
  Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS