Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Tüm dersler (Kimya Mühendisliği)
     
  MKM601 - Hidrometalurjik Proseslerin Esasları  
  MKM602 - Kimya Mühendisliği Matematiği ve Uygulamaları  
  MKM603 - Taşınım Olayları -I  
  MKM701 - Bor Kimyası ve Teknolojisi  
  MKM702 - Cevher Hazırlama  
  MKM703 - Çok Bileşenli Karışımlarda Kütle Transferi  
  MKM704 - Çok Fazlı Reaktörler  
  MKM705 - Enerji ve Ekserji Analizi  
  MKM706 - Isı Transferi İyileştirme Teknikleri  
  MKM707 - İleri Biyoreaktör Tasarımı  
  MKM708 - Katalitik Reaksiyon Mühendisliği  
  MKM709 - Kimyasal Reaksiyonlu Kütle Transferi  
  MKM710 - Korozyon Mühendisliği ve Uygulamaları  
  MKM711 - Membran Teknolojisinin Temel Prensipleri  
  MKM712 - Mikro Reaksiyon Mühendisliği  
  MKM713 - Polimer Teknolojisi  
  MKM801 - İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği  
  MKM802 - İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği  
  MKM803 - Taşınım Olayları -II  
  MKM803 - Taşınım Olayları -II  
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS