Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Tüm dersler (Bitki Koruma)
     
  ZBK701 - Arılar ve Bitkisel Üretim  
  ZBK702 - Bitki Hasatalıkları Fizyolojisi  
  ZBK703 - Bitki Hastalık Etmenlerinin Vektörlerle Taşınma Yolları  
  ZBK704 - Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi  
  ZBK705 - Bitki Patojen İlişkileri  
  ZBK706 - Bitki Virüslerinde Tanı Teknikleri  
  ZBK707 - Bitki Zararlılarına Karşı Doğal Düşman Yetiştirme Teknikleri  
  ZBK708 - Bitki Zararlılarına Karşı Entegre Mücadele  
  ZBK709 - Bitki Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele  
  ZBK710 - Bitkilerde Böceklere Karşı Direnç  
  ZBK710 - Böcek Taksonomisi II  
  ZBK711 - Biyoinformatik  
  ZBK712 - Böcek Anatomisi ve Fizyolojisi  
  ZBK713 - Böcek Davranışlarının Değerlendirilmesi  
  ZBK714 - Böcek Taksonomisi I  
  ZBK716 - Böcek Toksikolojisi ve İnsektisitler  
  ZBK717 - Böceklerle Mücadelede Biyoteknik Yöntemler  
  ZBK718 - Ekonomik Entomoloji  
  ZBK719 - Ekosistem Düzenleyicisi Olarak Böcekler  
  ZBK720 - Entomoloji Laboratuar Yöntemleri  
  ZBK721 - Entomolojide Ekolojik Yöntemler  
  ZBK722 - Fitobakteriyoloji Laboratuar Yöntemleri  
  ZBK723 - Kabuk Böcekleri ve Mücadelesi  
  ZBK724 - Kentsel Entomoloji  
  ZBK725 - Mikoloji Laboratuar Yöntemleri  
  ZBK726 - Mikroorganizmaların Tanısında Moleküler Metotlar  
  ZBK727 - Moleküler Viroloji  
  ZBK728 - Organik Tarımda Zararlı Yönetimi  
  ZBK729 - Paraziter Olmayan Hastalıklar  
  ZBK730 - Su Böcekleri  
  ZBK731 - Süs Bitkileri Zararlıları  
  ZBK732 - Tohum Patolojisi  
  ZBK733 - Yabancı Ot Ekolojisi  
  ZBK734 - Yabancı Otlarda Araştırma Yöntemleri  
  ZBK735 - Yabancı Otların Özel Kullanım Alanları  
  ZBK736 - Yabancı Otların Sistematiği  
  ZBK737 - Yem Bitkileri Patolojisi  
  ZBK738 - Bitki Patojenleriyle Biyolojik Mücadele  
  ZBK739 - Yabancı Ot Mücadelesinde Böceklerin Kullanımı  
  ZBK740 - Zoocoğrafya  
  ZBK741 - Süs Bitkileri Hastalıkları  
  ZBK742 - Toprak Kaynaklı Fitopatojen Funguslar  
  ZBK744 - Arthropodlar da Kommunite Ekolojisi  
  ZBK745 - Tarımda Uçucu Yağ ve Extrelerin Kullanımı  
  ZBK74S - Kanla Beslenen Arthropodlar  
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS