Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Tüm dersler (Tarım Makinaları)
     
  ZTM701 - Basınçlı Sulama Sistemleri Elemanlarının Projeleme İlkeleri  
  ZTM702 - Bazı İçsel Tarım Sistemlerinin Dizaynı       
  ZTM703 - Bitki Koruma Makinaları ve Uygulama Tekniği  
  ZTM704 - Ekim Makinaları Tasarımı I  
  ZTM705 - Gübreleme Makinaları Kuram ve Tasarımı  
  ZTM706 - İnsan ve Makina İlişkileri  
  ZTM707 - Motor Yakıtları ve Yağlar  
  ZTM708 - Ölçme Tekniği  
  ZTM709 - Tarım Makinaları Deney Esasları  
  ZTM710 - Tarım Makinalarında Hidrolik Sistemlerin Analizi  
  ZTM711 - Tarımda Aydınlatma Teknikleri  
  ZTM712 - Tarımsal Mekanizasyonda İş Etütleri  
  ZTM713 - Tarımsal Ürünlerde Kurutma Tekniği  
  ZTM714 - Tarımsal Ürünlerin Fiziksel Özellikleri  
  ZTM715 - Toprak İşleme Alet ve Makinaları Tasarımı  
  ZTM716 - Traktör-Alet Sistemlerinin Analizi  
  ZTM717 - Pompaj Tesisleri ve Santrifüj Pompa Dizaynı  
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS