Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Tüm dersler (Tarımsal Yapılar ve Sulama)
     
  ZTYS701 - Arazi Tesviyesi  
  ZTYS702 - Arazi Topl36sında Parsellerin Düzenlenmesi ve Yolların Planlanması  
  ZTYS703 - Basınçlı Sulama Sitemlerinin Planlaması  
  ZTYS704 - Cazibe Tipi Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi  
  ZTYS705 - Gözenekli Ortam Hidroliği  
  ZTYS706 - Hayvan Barınaklarında Çevre Koşullarının Düzenlenmesi  
  ZTYS707 - Hidrolojide İstatistiki Yöntemler  
  ZTYS708 - Modeller ve Analoglar  
  ZTYS709 - Seraların Planlaması ve Projelenmesi  
  ZTYS710 - Sulama Programlama Teknikleri  
  ZTYS711 - Sulama Şebekelerinde Sanat Yapıları  
  ZTYS712 - Tarımsal Ürünleri Muhafaza Depolarının Planlanması  
  ZTYS713 - Tarımsal Yapı Projelerinin Hazırlanması ve Yapıyla İlgili Ekonomik Hususlar  
  ZTYS714 - Tarımsal 37larda Beton ve Beton Elamanlar  
  ZTYS715 - 37 Malzemeleri Deney Yöntemleri  
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS