Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Detaylı ders bilgileri
     
 
 FB612 - Omurgasız Hayvanların Ontogenezi
Bölümü : Biyoloji
Bilim Dalı : Zooloji
Öğretim üyesi adı : Doç.Dr.F.GEYİKOĞLU
Kredi saati : 3
Düzeyi : Yüksek Lisans
Ders içeriği  

Omurgasız Hayvanlardaki Üreme Hücreleri, Yumurta Hücrelerinin Oluşumu, Yumurta Tipleri, Yumurtanın Morfolojik 37sı, Döllenme, Segmentasyon, Gastrulasyon, Mezoderm ve Sölom oluşumu, Metazoonların Teşekkülü İle İlgili Teoriler ve Mesozoon, Parazoon, Porifer

 
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS