Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
 Duyurular
     
   Yabancı Dil Hazırlık Sınıfıında Başarısız Olan Öğrenciler  
  AŞAĞIDAKİ LİSTEDE 2009-2010 ÖĞRETİM YILINDA YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK GEREĞİ (28 Haziran 2009 RG-27272)

İlave bir veya iki yarıyıl daha Yabancı Dil Hazırlık sınıfına devam ederek ya da bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen Lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

Yabancı Dil Hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olmasalar bile, lisansüstü programa devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.

Bu Durumda olan öğrencilerin ilave Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı istedikleri veya kazandıkları Lisansüstü Programa devam etme isteklerini belirten bir dilekçe ile en geç 11 Ağustos 2010 tarihine kadar Enstitümüze müracaat etmeleri gereklidir.

Final sonuçlarını görmek için tıklayınız
 
     
  Tüm duyuruları göster  
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS