Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Tüm dersler (Tarla Bitkileri)
     
   - Biyoinformatiğe Giriş  
   - Tarımda Mikroorganizma Kullanımı  
  ZTB701 - Alternatif Yem Bitkileri  
  ZTB702 - Baklagil Problemleri ve Çözümü  
  ZTB703 - Baklagil Yem Bitkileri Islahı ve Yetiştiriciliği  
  ZTB704 - Bitki Büyümesi ve Gelişmesinin Fizyolojik İlkeleri  
  ZTB705 - Bitki Genetiği ve Stogenetiği  
  ZTB706 - Bitki Islahında Doku Kültürü Yöntemleri  
  ZTB707 - Bitkilerde Dayanıklılık Islahı  
  ZTB708 - Bitkisel Gen Kaynaklarının Korunmasında Yeni Teknolojiler  
  ZTB709 - Buğdaygil Yem Bitkileri Islahı ve Yetiştiriciliği  
  ZTB710 - Çayır Mer’a Islahında Yeni Yaklaşımlar  
  ZTB711 - Çevresel Stres Faktörleri ve Bitkiler Üzerine Etkileri  
  ZTB712 - Doğal Kaynakların Yönetimi  
  ZTB713 - Etkin Su ve Azot Kullanımına Yönelik Yetiştiricilik Teknikleri  
  ZTB714 - İleri Bitki Islahı  
  ZTB715 - Kuru Tarım  
  ZTB716 - Kültür Bitkilerinin Verim Fizyolojisi  
  ZTB717 - Lif Bitkileri ve Islahı  
  ZTB718 - Mera Bitki Örtülerinin Özellikleri ve İncelenmesi  
  ZTB719 - Mera Bitkileri Fizyolojisi  
  ZTB720 - Mera Ekolojisi  
  ZTB721 - Moleküler Bitki Genetiği  
  ZTB722 - Nişasta ve Şeker Bitkileri Islahı  
  ZTB723 - Serin İklim Tahılları Islahı  
  ZTB724 - Sıcak İklim Tahıllar Islahı  
  ZTB725 - Silajlık Bitki Yetiştiriciliği  
  ZTB726 - Sulu Tarımda Bitki Yetiştiriciliği  
  ZTB727 - Sürdürülebilir Tarım  
  ZTB728 - Tarla Bitkileri Standardizasyon ve Depolama  
  ZTB729 - Tıbbi Bitkiler Yetiştiriciliği  
  ZTB729 - Tıbbi Bitkiler Yetiştiriciliği  
  ZTB730 - Tohum Bilimi  
  ZTB731 - Tohumluk Patates Yetiştiriciliği  
  ZTB732 - Tohumluk ve Teknolojisi  
  ZTB733 - Yem Bitkileri Tohum Üretiminin Genel Prensipleri  
  ZTB734 - Yem Bitkilerinde Ot Kalitesi ve Kaliteye Etkili Faktörler  
  ZTB736 - İyi Tarım Uygulamaları  
  ZTB737 - Ekim Nöbeti Teknikleri  
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS