Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Tüm dersler (Biyoloji)
     
  FB601 - Bitki Sosyolojisi  
  FB602 - Bitkilerin Stres Fizyolojisi  
  FB603 - Biyoteknolojik Yöntemler  
  FB604 - Ekonomik Botanik  
  FB605 - Gelişim Biyolojisi  
  FB606 -  Helmintoloji  
  FB607 - Hücre Fizyolojisi  
  FB608 - Mikrobial Ekoloji  
  FB609 - Mikrobiyal Üretim Teknikleri  
  FB610 - Omurgalı Hayvanların Karşılaştırmalı Anatomisi I  
  FB611 - Omurgasız Hayvanların Karşılaştırmalı Anatomisi  
  FB612 - Omurgasız Hayvanların Ontogenezi  
  FB613 - Sucul Böceklerin Ekolojisi  
  FB614 - Uygulamalı Çevresel Stres Fizyolojisi  
  FB615 - Viroloji  
  FB701 - Ekonomik Botanık  
  FB706 - Bitki Hormonları ve Uygulamaları  
  FB709 - Omurgalı Hayvanlar Parazitolojisi  
  FB710 - Taksonominin Prensipleri  
  FB711 - Biyoteknolojik Yöntemler  
  FB712 - Hücre Fizyolojisi  
  FB713 - Bakteriyoloji  
  FB716 - Organik Maddelerin Sentezinde Mikroorganizmaların  
  FB719 - Genetik Hastalıklar  
  FB721  - İnsan Embriyolojisi  
  FB722 - Bitki Genetiğinde Moleküler Markırlar ve Kullanım Alanları  
  FB723  - Bakteriyolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı3  
  FB801 - Akaroloji  
  FB802 - Bakteri Metabolizması  
  FB803 - Bakteriyoloji  
  FB804 - Bitkilerde Allelopati (Bitkiler Arasında Kimyasal Etkileşim)  
  FB805 - Histokimyasal Yöntemler  
  FB806 - Omurgalı Hayvanlar Parazitolojisi  
  FB807 - Omurgalı Hayvanların Karşılaştırmalı Anatomisi II  
  FB808 - Organik Maddelerin Sentezinde Mikroorganizmaların Kullanımı  
  FB809 - Populasyon Ekolojisi  
  FB810 - Taksonominin Prensipleri  
  FB811 - Zehirli Bitkiler  
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS