Bölge üniversiteleri
Akademi kulübü
Hazırlık sınıfı
Mezun izleme
AtaNesa nesne ambarı
Bilgisayar dersleri
 
 E-Enstitü
    Enstitü bilgi sistemi
    Lisans üstü eğitim başvuruları
    Araştırma görevliliği başvuruları
    Ek ders ücret programı
    Tez özetleri
    Ders karşılaştırma
    Dilekçe ve formlar
    İstek ve öneri formu
    Ders değerlendirme anketi
 
 Hızlı erişim
    Üniversiteler
    Devlet kurumları
    Online veritabanları
    Diğer Linkler
 
 Dersler
    Tüm dersler
    Aktif dersler
 
 Tez
    Tez yazım kılavuzu
    Tez özeti yazım kuralları
    Tez önerisi yazım kuralları
 
 Kurullar
    Yönetim kurulu üyeleri
    Akademik kurul üyeleri
    Yönetim kurulu kararları
    Akademik kurul kararları
 
 Yönetmelikler
    Lisansüstü eğitim
    Tezsiz yüksek lisans
 

 

    
  Tüm dersler (Gıda Mühendisliği)
     
  ZGM701 - Akışkan Gıdaların Reolojisi  
  ZGM702 - Ekmek Üretim Teknikleri ve Son Gelişmeler  
  ZGM703 - Et Biyokimyası ve Kalitesi  
  ZGM704 - Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrolü ve Uygulamalı Analiz Yöntemleri  
  ZGM705 - Et ve Ürünleri İşleme Mühendisliği  
  ZGM706 - Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi  
  ZGM707 - Gıda Endüstrisinde Baharatlar ve Kullanım Alanları  
  ZGM708 - Gıda Endüstrisinde Mikrobiyolojik Uygulamalar  
  ZGM709 - Gıda Katkı Maddeleri Kullanımında Son Gelişmeler  
  ZGM710 - Gıda Kaynaklı Antioksidanlar  
  ZGM711 - Gıda Muhafaza Metotlarının Etki Mekanizmaları  
  ZGM712 - Gıda Sanayiinde Isıl Olmayan Prosesler  
  ZGM713 - Gıda Sanayiinde Projelendirme ve Proje Yöntemleri  
  ZGM714 - Gıda Sanayiinde Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları  
  ZGM715 - Gıda Teknolojisinde Duyusal Analizler  
  ZGM716 - Gıda Teknolojisinde Isıl Prosesler  
  ZGM717 - Gıda ve Beslenme  
  ZGM718 - Gıda Zehirlenmeleri  
  ZGM719 - Gıdalarda Faz Değişimleri  
  ZGM720 - Gıdalarda Gelişen Küf ve Mayaların İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri  
  ZGM721 - Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite Kontrolü  
  ZGM722 - İleri Gıda Mikrobiyolojisi  
  ZGM723 - Kanatlı Eti İşleme Teknolojisi  
  ZGM724 - Koyulaştırılmış ve Kurutulmuş Süt Ürünleri Teknolojisi  
  ZGM725 - Maya Üretim Teknolojisi  
  ZGM726 - Meyve- Sebze ve Ürünlerinde Aroma Maddeleri  
  ZGM727 - Meyve- Sebze ve Ürünlerinde Renk Maddeleri  
  ZGM728 - Meyve ve Sebze Ürünlerinin Biyokimyası  
  ZGM729 - Mikotoksikoloji  
  ZGM730 - Nişasta Kimyası ve Teknolojisi  
  ZGM731 - Nutrasötikler ve Fonksiyonel Gıdalar  
  ZGM732 - Özel Süt Ürünleri Teknolojisi  
  ZGM733 - Peynir Üretim Teknolojisi  
  ZGM734 - Süt Endüstrisi Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi  
  ZGM735 - Süt Endüstrisinde Sanitasyon  
  ZGM736 - Süt Fizik ve Kimyası  
  ZGM737 - Süt Teknolojisinde Starter ve Koruyucu Kültürler  
  ZGM738 - Süt Ürünleri Proseslerinde Yeni Teknikler  
  ZGM739 - Tahıl Kimyası  
  ZGM740 - Tahıl Ürünlerinde Nem Sorpsiyon İzotermleri  
  ZGM741 - Tahıl ve Ürünlerinde Muhafaza ve Kalite Kontrolü  
  ZGM742 - Un Değirmenciliğinde Yeni Teknikler  
  ZGM743 - Uygulamalı Termal Analiz Teknikleri  
  ZGM744 - Yağlarda Katılaştırma Teknikleri  
  ZGM745 - Yağların Bileşimi ve Bozulma Tepkimeleri İle Yaşamdaki İşlevleri  
Ana sayfa | Yönetim | Tarihçe | Anabilim dalları | Araştırma görevlileri | Akademik takvim | SSS